Vyčkejte prosím, probíhá přesměrování...

Individuální vzdělávání

PROFESNÍ WEBIKURZY

#majitel                        #management                        #obchod

Nabízíme vám profesní webikurzy kurzy specificky zaměřené na komplexní rozvoj vaší profesní pozice.

Kurzy vám pomohou lépe pochopit dané oblasti a na základě nich se dozvíte, jak dosáhnout vysokého
výkonu a naplnění v zaměstnání. 

CHCETE zlepšit své pROFESní dovednosti A POSUNOUT SE VÝŠE NA KARIÉRNÍM ŽEBŘÍČKU

JSTE NA SPRÁVNÉM MÍSTĚ!

Jak naše profesní webikurzy vypadají?

Online přístup
na 1 rok

Výuková videa

Zvuková nahrávka
otázek a odpovědí

Workbook

V essentee academy víme, že až teprve opakovaným praktikováním dosáhnete hlubšího porozumění tématu.
Proto jsme pro vás zpracovali ve spolupráci s vysokou školou essential college jejich webináře do formy webikurzů.

Díky nim získáte nové a užitečné znalosti z různých oblastí managementu, marketingu, financí, obchodu a dalších.
Naši lektoři jsou odborníci s mnohaletou praxí a pomohou vám zvládnout i ty nejtěžší situace v pracovním prostředí.

Webikurz i koncept výuky na essential college vám představí avatar vytvořený pomocí umělé inteligence.  Následně vás celým tématem provede odborník z praxe.

Naleznete v nich nejenom soubor výukových videí, zvukovou nahrávku Q&A z našich webinářů, ale také pracovní workbook
k individuálnímu praktikování.

Po absolvování webikurzu získáte certifikát prokazující nabyté znalosti.

Zvolte kategorii webikurzů

Na těchto stránkách naleznete přehled našich webikurzů se základními informacemi. Pokud se chcete dozvědět více,
klikněte na tlačítko KOUPIT pod jednotlivými webikurzy, případně se rovnou přihlaste do našeho e-shopu, kde naleznete veškeré nabízené produkty s detailnějšími informacemi.

PROFESNÍ WEBIKURZY PRO MAJITELE

JAK NASTAVIT FUNGUJÍCÍ ORGANIZAČNÍ SYSTÉM VE FIRMĚ

Obsah webikurzu
 • význam jasně definovaného organizačního systému,
 • adaptabilita systému k měnícím se potřebám,
 • zapojení zaměstnanců do tvorby systému,
 • důležitost komunikace a stanovení měřitelných cílů,
 • využití moderních nástrojů pro správu a sledování výkonu
Jak vědomě zvládm
JAK DOSÁHNU KAŽDÉHO CÍLE, KTERÉHO CHCI

Obsah webikurzu
 • důležitost snů a vizí,
 • vytváření a dosahování cílů,
 • překonávání překážek,
 • praktické kroky k dosažení cílů,
 • osobní zodpovědnost a růst
Jak vědomě zvládm
ŠETŘIT NEBO VYDĚLÁVAT.
TO JE OČ TU BĚŽÍ.

Obsah webikurzu
 • vztah k penězům: pochopení a přijetí,
 • šetření vs. vydělávání: klíčové rozdíly a jejich vliv na finanční úspěch,
 • různé přístupy k penězům: zaměstnanecký, podnikatelský, investiční,
 • osobní rozvoj jako základ prosperující finanční budoucnosti,
 • praktické aplikace: uvědomělý přístup k financím v každodenním životě
Jak vědomě zvládm
Jak zajistit, aby se každý člověk
v organizaci choval tak, jako by mu patřila?
Obsah webikurzu
 • význam vlastnictví a odpovědnosti v pracovním prostředí,
 • materiální vs. spirituální svět a jejich dopad na chování zaměstnanců,
 • rozvoj kompetence odpovědnosti a zvyšování úrovně odpovědnosti v organizaci,
 • praktické tipy na identifikaci a podporu odpovědnosti u zaměstnanců,
 • jasné očekávání a role v organizaci a budování kultury odpovědnosti
Jak uchopit a komunikovat firemní misi a vizi, aby v souladu s tím fungoval každý pracovník?

Obsah webikurzu
 • důležitost jasně definované a komunikované mise a vize, 
 • rozdíl mezi misí a vizí,
 • praktické rady na formulaci a komunikaci mise a vize
Jak vědomě zvládm
Jak ve firmě popsat organizační systém, aby fungovala i bez mojí přítomnosti?

Obsah webikurzu
 • význam systému v organizaci, 
 • definici pravidel, procesu a rolí,
 • Maxwellovy schody a postupné budování vedení, 
 • implementaci organizačního systému
Jak vědomě zvládm
Jak se naučit delegovat
a konečně si tak uvolnit ruce

Obsah webikurzu
 • rozdíl mezi delegováním manažera a leadera, 
 • identifikaci správného momentu pro delegování, 
 • zajištění akceptace delegovaných aktivit a zodpovědnosti
Jak vědomě zvládm
Jak nastavit, oživit a rozvíjet
„učící se organizaci“?
Obsah webikurzu
 • význam učící se organizace pro malé a střední podniky, 
 • potřebu řídit organizaci na základě pravidel a systémů, 
 • fenomén učící se organizace, 
 • důležitost kodifikace
Jak vědomě zvládm
Nejdražší chyby představitelů firem

Obsah webikurzu
 • sebereflexe a uvědomění si role, 
 • definice strategických cílů a zapojení zaměstnanců, 
 • adaptabilita a flexibilita, 
 • správné nastavení interní komunikace a hodnot,
 • osobní rozvoj představitelů firem
Jak vědomě zvládm
Jak při vyjednávání zvládnout každou námitku?

Obsah webikurzu
 • důležitost měkkých dovedností v digitální éře, 
 • strategie pro překonávání komunikačních bariér, 
 • techniky pro úspěšné vyjednávání a zvládání námitek, 
 • praktické příklady a cvičení pro rozvoj dovedností
Jak vědomě zvládm
Jak úspěšně zajišťovat souběh rolí majitele firmy a jejího ředitele?

Obsah webikurzu
 • kombinace rolí majitele a ředitele, 
 • rozdíl mezi rolí majitele a ředitele, 
 • spolupráce a koordinaci
Jak vědomě zvládm
Zpětná vazba;
jak s ní pracovat, aby to opravdu fungovalo?
Obsah webikurzu
 • techniky efektivního sdělování a přijímání zpětné vazby, 
 • důležitost konstruktivní komunikace, 
 • sdílení emocí jako nástroj pro řešení konfliktů
Jak vědomě zvládm
Jak se umět dívat očima psychologa, když vybíráte lidi do týmu?

Obsah webikurzu
 • význam výběru nových členů týmu z psychologické perspektivy, 
 • systémový a strategický přístup k výběru, 
 • rozpoznávání a hodnocení osobnostních rysů a kompetencí kandidátů, 
 • rozvoj kompetencí vedoucích pracovníků
Jak vědomě zvládm
Jak do firmy přitahovat jen vhodné zájemce o práci a vybírat z nich ty nejlepší?

Obsah webikurzu
 • moderní trh práce a jeho proměny, 
 • důležitost spolehlivého týmu pro dosažení cílů, 
 • význam firemní kultury a hodnot, 
 • strategický přístup k výběrovým procesům, 
 • role vedoucích pracovníků a HR
Jak vědomě zvládm
Jak ve firmě účinně uplatňovat management i leadership?

Obsah webikurzu
 • rozdíly mezi managementem a leadershipem, 
 • kombinace managementu a leadershipu, 
 • porozumění potřebám týmu a organizace, 
 • podpora rozvoje zaměstnanců, 
 • vytváření pozitivní firemní kultury, 
 • osobní rozvoj manažerů a leaderů
Jak vědomě zvládm
Jak popsat každému pracovníkovi jeho roli, aby v ní dosahoval žádoucích výsledků a dělal to opravdu rád?
Obsah webikurzu
 • jasné definování rolí, 
 • poskytnutí podpory a zdrojů, 
 • pravidelná komunikace a zpětná vazba, 
 • podpora rozvoje dovedností, 
 • uznání a ocenění
Jak vědomě zvládm
Jak vést dialogy s podřízenými kolegy, aby to v organizaci skutečně fungovalo?
Obsah webikurzu
 • respektování a porozumění rolím v organizaci, 
 • překonání komunikačních bariér, 
 • důležitost feedbacku a stanovení očekávání, 
 • adaptabilita a flexibilita ve vedení, 
 • osobnostní rozvoj vedoucích pracovníků, 
 • budování silného týmového ducha
Jak vědomě zvládm
Jak maximálně zkompetentnit každého člověka v týmu?
Obsah webikurzu
 • porozumění hierarchii v organizaci,
 • rozdíly mezi zaměstnaneckým a podnikatelským myšlením, 
 • psychologický a socioekonomický přístup k práci,
 • flexibilita a adaptabilita ve vedení,
 • maximalizace potenciálu jednotlivých členů týmu
Jak vědomě zvládm
Jak zdravě zvládnout nezdravé (někdy až toxické) chování u sebe i u druhých
Obsah webikurzu
 • důležitost vztahů,
 • identita a zdravé chování,
 • budování důvěry a komunikace,
 • zvládání toxických vztahů,
 • osobní rozvoj a péče o vztahy
Jak vědomě zvládm
Jak ve firmě předcházet krizi
a přijde-li, zvládnout ji co nejlépe?
Obsah webikurzu
 • percepce krize, 
 • definice a měření výsledků, 
 • adaptabilita a rychlá reakce,
 • komunikace a koordinace,
 • pozitivní postoj k výzvám
Jak vědomě zvládm
Jak úspěšně vytvořit, oživit a spustit prodej produktu či služby z hlediska majitele firmy?
Obsah webikurzu
 • definování zákazníka, 
 • segmentace trhu a strategie, 
 • zdroje financování, 
 • vývoj produktu a proces monetizace, 
 • neustálé zlepšování a adaptace
Jak vědomě zvládm
Jak nastavit opatření před dovolenou, abychom přežili návrat my i organizace?
Obsah webikurzu
 • účel dovolené – odpočinek, útěk, obojí?
 • pohled na dovolenou z osobního a organizačního hlediska,
 • on-line přítomnost během dovolené

PROFESNÍ WEBIKURZY PRO MANAŽERY

Jak vědomě zvládm
JAK DOSÁHNU KAŽDÉHO CÍLE, KTERÉHO CHCI

Obsah webikurzu
 • důležitost snů a vizí,
 • vytváření a dosahování cílů,
 • překonávání překážek,
 • praktické kroky k dosažení cílů,
 • osobní zodpovědnost a růst
Jak vědomě zvládm
ŠETŘIT NEBO VYDĚLÁVAT.
TO JE OČ TU BĚŽÍ.

Obsah webikurzu
 • vztah k penězům: pochopení a přijetí,
 • šetření vs. vydělávání: klíčové rozdíly a jejich vliv na finanční úspěch,
 • různé přístupy k penězům: zaměstnanecký, podnikatelský, investiční,
 • osobní rozvoj jako základ prosperující finanční budoucnosti,
 • praktické aplikace: uvědomělý přístup k financím v každodenním životě
Jak vědomě zvládm
Jak zajistit, aby se každý člověk
v organizaci choval tak, jako by mu patřila?
Obsah webikurzu
 • význam vlastnictví a odpovědnosti v pracovním prostředí,
 • materiální vs. spirituální svět a jejich dopad na chování zaměstnanců,
 • rozvoj kompetence odpovědnosti a zvyšování úrovně odpovědnosti v organizaci,
 • praktické tipy na identifikaci a podporu odpovědnosti u zaměstnanců,
 • jasné očekávání a role v organizaci a budování kultury odpovědnosti
Jak vědomě zvládm
Jak se naučit delegovat
a konečně si tak uvolnit ruce

Obsah webikurzu
 • rozdíl mezi delegováním manažera a leadera, 
 • identifikaci správného momentu pro delegování, 
 • zajištění akceptace delegovaných aktivit a zodpovědnosti
Jak vědomě zvládm
Jak při vyjednávání zvládnout každou námitku?

Obsah webikurzu
 • důležitost měkkých dovedností v digitální éře, 
 • strategie pro překonávání komunikačních bariér, 
 • techniky pro úspěšné vyjednávání a zvládání námitek, 
 • praktické příklady a cvičení pro rozvoj dovedností
Jak vědomě zvládm
Zpětná vazba; jak s ní pracovat, aby to opravdu fungovalo?
Obsah webikurzu
 • techniky efektivního sdělování a přijímání zpětné vazby, 
 • důležitost konstruktivní komunikace, 
 • sdílení emocí jako nástroj pro řešení konfliktů
Jak vědomě zvládm
Jak se umět dívat očima psychologa, když vybíráte lidi do týmu?

Obsah webikurzu
 • význam výběru nových členů týmu z psychologické perspektivy, 
 • systémový a strategický přístup k výběru, 
 • rozpoznávání a hodnocení osobnostních rysů a kompetencí kandidátů, 
 • rozvoj kompetencí vedoucích pracovníků
Jak vědomě zvládm
Jak do firmy přitahovat jen vhodné zájemce o práci a vybírat z nich ty nejlepší?

Obsah webikurzu
 • moderní trh práce a jeho proměny, 
 • důležitost spolehlivého týmu pro dosažení cílů, 
 • význam firemní kultury a hodnot, 
 • strategický přístup k výběrovým procesům, 
 • role vedoucích pracovníků a HR
Jak vědomě zvládm
Jak ve firmě účinně uplatňovat management i leadership?

Obsah webikurzu
 • rozdíly mezi managementem a leadershipem, 
 • kombinace managementu a leadershipu, 
 • porozumění potřebám týmu a organizace, 
 • podpora rozvoje zaměstnanců, 
 • vytváření pozitivní firemní kultury, 
 • osobní rozvoj manažerů a leaderů
Jak vědomě zvládm
Jak popsat každému pracovníkovi jeho roli, aby v ní dosahoval žádoucích výsledků a dělal to opravdu rád?
Obsah webikurzu
 • jasné definování rolí, 
 • poskytnutí podpory a zdrojů, 
 • pravidelná komunikace a zpětná vazba, 
 • podpora rozvoje dovedností, 
 • uznání a ocenění
Jak vědomě zvládm
Jak vést dialogy s podřízenými kolegy, aby to v organizaci skutečně fungovalo?
Obsah webikurzu
 • respektování a porozumění rolím v organizaci, 
 • překonání komunikačních bariér, 
 • důležitost feedbacku a stanovení očekávání, 
 • adaptabilita a flexibilita ve vedení, 
 • osobnostní rozvoj vedoucích pracovníků, 
 • budování silného týmového ducha
Jak vědomě zvládm
Jak maximálně zkompetentnit každého člověka v týmu?
Obsah webikurzu
 • porozumění hierarchii v organizaci,
 • rozdíly mezi zaměstnaneckým a podnikatelským myšlením, 
 • psychologický a socioekonomický přístup k práci,
 • flexibilita a adaptabilita ve vedení,
 • maximalizace potenciálu jednotlivých členů týmu
Jak vědomě zvládm
Jak se nebát říct si o peníze?
Obsah webikurzu
 • sebevědomí a identita při požadování finanční odměny, 
 • překonání psychologických bariér, 
 • rozvoj sebeuvědomění a osobnosti, 
 • schopnost komunikovat hodnotu práce, 
 • strategie a rady pro rozvoj dovedností
Jak vědomě zvládm
Jak zdravě zvládnout nezdravé (někdy až toxické) chování u sebe i u druhých
Obsah webikurzu
 • důležitost vztahů,
 • identita a zdravé chování,
 • budování důvěry a komunikace,
 • zvládání toxických vztahů,
 • osobní rozvoj a péče o vztahy
Jak vědomě zvládm
Jak ve firmě předcházet krizi
a přijde-li, zvládnout ji co nejlépe?
Obsah webikurzu
 • percepce krize, 
 • definice a měření výsledků, 
 • adaptabilita a rychlá reakce,
 • komunikace a koordinace,
 • pozitivní postoj k výzvám
Jak vědomě zvládm
Jak nastavit opatření před dovolenou, abychom přežili návrat my i organizace?
Obsah webikurzu
 • účel dovolené – odpočinek, útěk, obojí?
 • pohled na dovolenou z osobního a organizačního hlediska,
 • on-line přítomnost během dovolené

PROFESNÍ WEBIKURZY PRO OBCHODNÍKY

Jak vědomě zvládm
JAK DOSÁHNU KAŽDÉHO CÍLE, KTERÉHO CHCI

Obsah webikurzu
 • důležitost snů a vizí,
 • vytváření a dosahování cílů,
 • překonávání překážek,
 • praktické kroky k dosažení cílů,
 • osobní zodpovědnost a růst
Jak vědomě zvládm
ŠETŘIT NEBO VYDĚLÁVAT.
TO JE OČ TU BĚŽÍ.

Obsah webikurzu
 • vztah k penězům: pochopení a přijetí,
 • šetření vs. vydělávání: klíčové rozdíly a jejich vliv na finanční úspěch,
 • různé přístupy k penězům: zaměstnanecký, podnikatelský, investiční,
 • osobní rozvoj jako základ prosperující finanční budoucnosti,
 • praktické aplikace: uvědomělý přístup k financím v každodenním životě
Jak vědomě zvládm
Jak se odlišují úspěšní obchodníci od neúspěšných?
Obsah webikurzu
 • autenticita a hodnota, 
 • komunikační dovednosti a budování vztahů, 
 • sebedůvěra a odvaha v prodeji, 
 • přizpůsobení a individuální řešení, 
 • neustálý rozvoj a učení
Jak vědomě zvládm
Jak „ulovím“ každého klienta, kterého chci?

Obsah webikurzu
 • klíčové obchodní dovednosti a strategie, 
 • přeměna potenciálních klientů na stálé, 
 • základní principy úspěšného obchodování
Jak vědomě zvládm
Jak při vyjednávání zvládnout každou námitku?

Obsah webikurzu
 • důležitost měkkých dovedností v digitální éře, 
 • strategie pro překonávání komunikačních bariér, 
 • techniky pro úspěšné vyjednávání a zvládání námitek, 
 • praktické příklady a cvičení pro rozvoj dovedností
Jak vědomě zvládm
Jak na klienta, který říká
„JE TO DRAHÉ“?

Obsah webikurzu
 • techniky a strategie zvládání námitek, 
 • emoční aspekt námitky, 
 • budování hodnot a vztahů
Jak vědomě zvládm
Jak se vyvarovat nejčastějším chybám v obchodu a při prodeji
Obsah webikurzu
 • sebepoznání a osobní rozvoj obchodníků, 
 • vztah k produktu či službě, 
 • definice cílového klienta, 
 • networking a vytváření vztahů, 
 • neustálý lov, 
 • zacházení s námitkami a vyjednáváním
Jak vědomě zvládm
Jak se nebát říct si o peníze?
Obsah webikurzu
 • sebevědomí a identita při požadování finanční odměny, 
 • překonání psychologických bariér, 
 • rozvoj sebeuvědomění a osobnosti, 
 • schopnost komunikovat hodnotu práce, 
 • strategie a rady pro rozvoj dovedností
Jak vědomě zvládm
Jak zdravě zvládnout nezdravé (někdy až toxické) chování u sebe i u druhých
Obsah webikurzu
 • důležitost vztahů,
 • identita a zdravé chování,
 • budování důvěry a komunikace,
 • zvládání toxických vztahů,
 • osobní rozvoj a péče o vztahy
Jak vědomě zvládm
Jak nastavit opatření před dovolenou, abychom přežili návrat my i organizace?
Obsah webikurzu
 • účel dovolené – odpočinek, útěk, obojí?
 • pohled na dovolenou z osobního a organizačního hlediska,
 • on-line přítomnost během dovolené

Vyzkoušejte i náš osobnostní kurz!

Role a identita - kurz

Jak budovat silné já, které
zvládne každodenní obtíže

Co se v kurzu naučíte?

 • Vybudujete si zdravou a silnou identitu.
 • Poznáte lépe role, ve kterých působíte a upevníte si jejich smysl.
 • Modifikujete či opustíte některé role, abyste se cítili lépe.
 • Naučíte se lépe čelit problémům a výzvám.
 • Nastolíte psychickou stabilitu a najdete balanc mezi jednotlivými rolemi.
 • Začnete žít život takový, jaký chcete.
 • Přijmete zodpovědnost za své chování a jednání.


Poznámka: První kurz je možné vyzkoušet po registraci zdarma v naší členské sekci.

 

 

Zůstaňte s námi v kontaktu na sociálních sítích!