Vyčkejte prosím, probíhá přesměrování...

Delegování práce: K čemu vám pomůže?

Delegování práce znamená přenesení úkolů, odpovědnosti a pravomocí na jinou osobu. Jedná se o důležitou manažerskou dovednost. Díky delegování nemusíte dělat úkoly, které vás zdržují a získaný čas můžete využít efektivněji pro důležitější úkoly a redukujete svou pracovní zátěž.  

 

Jaké úkoly delegovat? 

Můžete delegovat rutinní úkoly, které je snadné určit a je třeba je dělat opakovaně, ale také úkoly, které nesouvisejí s vaší manažerskou pozicí a ztrácíte nad nimi čas. Dále činnosti, které jiní zvládnout rychleji a kvalitněji, nebo úkoly při kterých se mohou zaměstnanci rozvíjet a získat nové zkušenosti. 

 

Komu je delegovat?  

Musíte znát svůj tým a mít přehled o silných i slabých stránkách jednotlivých pracovníků. Daný úkol delegujte osobě, která pro to má dovednosti a znalosti. Musíte si být však jisti, že vybraný pracovník má dostatek času na daný úkol a nebude na něm pracovat na úkor jiných povinností. Důležitá je také vzájemná důvěra. 

 

Jak delegovat? 

Úkol byste měli dostatečně vysvětlit, stanovit jasný cíl, kterého je třeba dosáhnout a vyjádřit vaše očekávání. Jednotlivé kroky by měly být jasné a přiměřené a pracovníkovy pravomoci by měly být jasně vymezené. Rozhodně by pracovníci neměli mít pocit, že dělají něco, co vám se nechce a měli byste je dostatečně namotivovat, např. podobou odměn.  

 

Kontrola delegovaných úkolů 

Kontrola splnění zadaných úkolů a poskytnutí konstruktivní zpětné vazby je velmi podstatné. Úkol je dobré kontrolovat i v průběhu, a ne pouze na konci, abyste věděli, jak se podřízeným daří jeho plnění a v případě potřeby můžete něco ujasnit nebo nějak poradit. 

 

Výhody delegování práce 

Delegování úkolů přináší různé výhody, a to jak pro manažery, pro dané pracovníky i pro celý podnik. 

Pro manažery: 

 • více času na důležitější úkoly, 
 • menší pracovní zátěž, 
 • zkvalitnění manažerských schopností, 
 • měření výkonu podřízených. 

Pro podřízené: 

 • možnost profesního a osobního rozvoje, 
 • motivace, 
 • odměna, 
 • možnost ovlivňovat věci, 
 • příležitost ukázat své schopnosti a potenciál. 

Pro podnik: 

 • dodržení deadlinů, 
 • odvedení více práce, 
 • vyšší produktivita a efektivita. 

 

Chcete se dozvědět více o tom, jak efektivně delegování úkoly? Připravili jsme si pro vás webikurz na téma Jak se naučit delegovat a konečně si tak uvolnit ruce. 

 

Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Vyzkoušejte náš KURZ ZDARMA na téma „Jak budovat silné já, které zvládne každodenní obtíže“.

Prakticky se v něm seznámíte s tím, jak pracovat s rolemi do kterých každý den vstupujete a naučíte se upevnit si svou vlastní identitu.

Doporučujeme

Essentee notebook

Osobnostní diagnostika zdarma

Začít diagnostiku