Vyčkejte prosím, probíhá přesměrování...

Proč je důležité znát své role

V tomto článku se budeme zabývat životními rolemi a cestou k úspěchu skrze sebepoznání.

Kým vlastně jsem?

Co byste odpověděli na otázku, kým jste? Zmiňovali byste své zaměstnání, rodinu, koníčky, kterým se věnuje, příslušnost k národu nebo své vyznání? Možná ne, ale troufnu si říci, že spousta lidí by tak učinila. Každé ze zmíněného se totiž váže k určité roli, kterou v životě plníme. A někdy je těchto rolí i několik, mohou se jevit jako překrývající se nebo konfliktní. Každá z rolí je ale spojena s různým chováním a situacemi, různou definicí úspěchu a cestami k němu. 

Životní role a cesta k úspěchu

Zkuste si vzpomenout, na jaké aktivity se během dne zaměřuje. Během práce, ať už jste podnikatel nebo zaměstnanec, se věnujete primárně zajištění dostatečného výdělku k pokrytí životních nákladů.

Můžete ovšem zároveň vykonávat role další. Jako kolega a spolupracovník se snažíte udržet si dobré vztahy s kolegy, budovat týmovou atmosféru a příznivé pracovní prostředí. Jste-li ale zároveň nadřízeným, musíte být vůči svým podřízeným i autoritou a upřednostit zájmy firmy, či svého podniku, a to i za cenu, že ne vždy budete moci naplnit některé potřeby podřízených.

V rámci rodiny pak můžete vystupovat například jako rodič, který se snaží své děti povzbuzovat, ale zároveň jim ukázat i zdravé hranice – jako partner se zase věnujete empatickému oceňování dobrých vlastností partnera, ale zároveň se učíte s respektem přijímat všechny jeho ve vašich očích špatné vlastnostmi, aniž byste ho utlačovali.

 

Jaký je můj cíl?

Vyjasněním a konkrétním formulováním toho, co od sebe samého očekáváme v každé životní roli nám umožňuje zpětně vyhodnotit, jak dobře si v každé roli vedeme. Zda to, co v rámci nich děláme naplňuje očekávání, která od sebe máme. A pokud ne, umožní určit, pomocí jakých kroků se ke stanovenému cíli dostat. Co dělat jinak.

Jedním z možných kroků je třeba stanovit si pro každou roli několik dílčích a krátkodobějších cílů. Díky tomu, že máme role už jasně artikulované mohou být tyto cíle již konkrétní. Takže místo toho, abyste si kupříkladu stanovili, že budete lepším lektorem, si můžete pokládat otázku, zda testy, které využíváte, zjišťují to co mají – nebo zda se při ústním zkoušením zaměřujete skutečně na obsahovou stránku výpovědi, nebo se necháte unést spíše stylem projevu.

S takto jasně vytyčenými možnostmi pro změnu se můžete zaměřit například na přehodnocení podoby oněch testů nebo na možnost přechodu z ústního na písemné zkoušení. Podobně stanovit si cíl „být lepším bratrem“ je docela vágní, ale „pomoct svému bratrovi zahájit podnikání“ už zní jako konkrétnější představa o tom, jak přesně mohu být lepším bratrem.

 

Znalost rolí, do kterých vstupuji je základ úspěchu

Znalost mých rolí pomáhá udržet je oddělené, když je potřeba. Umožní vystoupit na povrch těm, které jsou v daném okamžiku potřebné, a naopak dát prostor jiným v dalších situacích. Přemýšlení o rolích vám pomůže soustředit se na daný okamžik, což může být užitečné pro kohokoli. Věnujte občas několik minut tomu, abyste zjistili, jaké role hrajete a jak dobře je hrajete. Rozpoznání a pochopení našich životních rolí může být cenným krokem na cestě k úspěchu ve všech oblastech života.

 

 

Autor: Darja Kočárová

 

Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Vyzkoušejte náš KURZ ZDARMA na téma „Jak budovat silné já, které zvládne každodenní obtíže“.

Prakticky se v něm seznámíte s tím, jak pracovat s rolemi do kterých každý den vstupujete a naučíte se upevnit si svou vlastní identitu.

Doporučujeme

Essentee notebook

Osobnostní diagnostika zdarma

Začít diagnostiku